Política de privacitat

1. L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació expressa de les condicions establertes en la present Política de Privacitat. Si l'interessat (en endavant, USUARI) no accepta alguna d'aquestes condicions, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest Lloc Web.

Les dades de caràcter personal facilitades o recaptades s'incorporaran als fitxers de RMFUST S.L. (en endavant, RMFUST). En funció del context i finalitat per la que, en cada cas, l'USUARI hagi facilitat les seves dades, aquestes seran tractades per:

a) Contacte amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
b) Dur a terme, si s'escau, la prestació contractada per l'usuari, la seva facturació i cobrament.
c) Gestionar i controlar la cartera de clients.
d) Gestionar, si s'escau, la participació de l'usuari en els jocs, promocions, descomptes, sortejos i concursos disponibles al Lloc Web.
e) Gestionar, si s'escau, el procés de registre de l'usuari en el lloc web.
f) Realitzar, si és el cas, el perfil d'usuari per oferir-li continguts d'una manera personalitzada.

Llevat que ens comuniqui la seva voluntat en contra, comunicant-t'ho a l'adreça de correu electrònic rmfust@rmfust.com, les seves dades podran ser utilitzades també per a l'enviament d'informació comercial de l'empresa i podran ser comunicades a les empreses del Grup RMFUST per a la gestió conjunta de les carteres de clients i per a la realització d'ofertes personalitzades dels seus productes i serveis per qualsevol mitjà. En cas que es facilitessin dades de tercers, incloses persones de contacte, prèviament, sota la seva responsabilitat, sol·licitar a aquestes persones el seu consentiment i informar-los de tot el que estableix aquesta clàusula.

2. A excepció del que disposa l'apartat anterior, les dades de l'USUARI no seran comunicades a tercers, llevat d'aquelles comunicacions que calgui fer a les autoritats competents en el cas que s'hagi dut a terme per l'USUARI accions contràries a la Llei o s'hagin infringit les condicions establertes en l'Avís Legal.

3. L'usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d'aquest Lloc Web sigui certa. A aquests efectes, respondrà de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. L'usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi a RMFUST o a tercers.

4. Per efectuar la comunicació per la xarxa amb l'equip de l'USUARI, prestar-li els serveis sol·licitats, millorar la vostra navegació i oferir-li informació comercial personalitzada, aquest Lloc Web utilitza mecanismes d'implantació de cookies i emmagatzematge d'adreces IP. Les cookies són petits fitxers de dades que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'USUARI i que revelen informació sobre les pautes de navegació de l'USUARI i l'ús que faci del lloc web. Aquesta informació serà tractada amb la finalitat de millorar el lloc web, personalitzar, conèixer les seves preferències i informar específicament d'aquells productes o serveis que millor responguin a les seves necessitats.

La mera navegació pel present lloc web implica que l'usuari consent expressament la implantació de cookies de navegació, de l'ús i finalitat ha rebut informació clara i completa. No obstant això, l'USUARI també té l'opció d'utilitzar aquest lloc web i rebutjar les cookies mitjançant la selecció de la casella corresponent que pot visualitzar en entrar al Lloc Web. No obstant això, RMFUST no es responsabilitza que això obstaculitzi el bon funcionament del lloc web i/o la prestació del servei seleccionat, a causa que, majoritàriament, les galetes són necessàries perquè es produeixi l'efectiva comunicació entre el Lloc Web i l'USUARI o per a la prestació del servei.

5. Opinions, comentaris, comunicacions i altres continguts

Els usuaris podran publicar les seves opinions i comentaris així com publicar altres continguts, enviar comunicacions, suggeriments, idees, comentaris, preguntes o altra informació, sempre que el contingut de les mateixes no resulti il·lícit, obscè, abusiu, constitueixi un supòsit d'amenaça o difamació , o envaeixi la privacitat de tercers, infringeixi drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altra manera que sigui ofensiva per a tercers o censurable, ni consisteixi en o contingui virus informàtics, propaganda política o contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o constitueixi qualsevol un altre tipus de "spam". No està permès l'ús d'adreces de correu falses, ni suplantar la identitat d'una altra persona o entitat, ni falsejar de qualsevol altra manera l'origen de qualsevol altre contingut. RMFUST es reserva el dret a eliminar o modificar qualsevol contingut. Si considera que qualsevol contingut del lloc web de RMFUST o qualsevol material la venda estigués publicitada en els mateixos inclou qualsevol afirmació difamatòria, o si entengués que els seus drets de propietat intel·lectual estan sent infringits per qualsevol element o informació disponible al lloc web li preguem ens faci saber aquesta circumstància a través d'un correu electrònic a l'adreça rmfust@rmfust.com a la que respondrem.

5. RMFUST té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal i evitar així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament.

No obstant això, l'USUARI ha de ser conscient que la seguretat dels sistemes informàtics no pot ser absoluta. Així mateix, cal tenir en compte que, quan es faciliten dades personals a través d'Internet, la informació pot ser recollida sense el seu consentiment i posteriorment tractada per tercers no autoritzats en funció dels programes que tingui instal·lats en el seu ordinador, fins i tot sense el seu coneixement ( spyware, malware, troians, etc.). És responsabilitat de l'USUARI protegir les seves dades personals, contrasenyes i qualssevol altra dada protegit que contingui seu ordinador. RMFUST declina qualsevol tipus de responsabilitat sobre el que passa amb la informació que l'usuari publica voluntàriament en el Lloc Web i que sigui intervinguda per terceres persones no autoritzades per l'USUARI ni per RMFUST.

6. De conformitat amb el que disposa l'esmentada Llei Orgànica, RMFUST l'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit que haurà de remetre a l'adreça de correu electrònic rmfust@rmfust.com. Aquests drets seran atesos sense perjudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del tractament, o, si s'escau, de la relació contractual.

Fabricants de caixes folrades i estoigs de luxe per a joies des de 1998. Disposem d'una àmplia col·lecció d'estoigs per a joies i bijuteria. De plàstic , cartró i de fusta, folrats en diferents materials, mides i acabats. Personalitzables amb el gravat del teu logo.

Vol saber més?

Si té algun dubte o precisa més informació, no dubti a consultar-nos.

Per telefono: 937 187 948
Per correu electrònic rmfust@rmfust.com

Emplenar aquest formulari no li compromet a res.
Tan sols està sol·licitant informació